Όροι Χρήσης

 1. Αρχική
 2. Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας 

Τελευταία ενημέρωση: 20/05/2022 

 

1. Γενικά 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Sleepy Bed. 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε αυτή την σελίδα προσφέρονται από την εταιρεία ALI  BASHARAT, με διακριτικό τίτλο "SLEEPY BED" που εδρεύει στις ΑΧΑΡΝΕΣ και συγκεκριμένα στην οδό Φιλαδελφείας 186. 

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν πριν κάνετε χρήση της σελίδας www.slpeepybed.gr 

Αλλαγές στη φύση των υπηρεσιών μας ή άλλοι παράγοντες, μπορεί να μας υποχρεώσουν να αλλάξουμε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, όποτε αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι' αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά την συγκεκριμένη σελίδα, για να ενημερώνεστε για όποιες αλλαγές έχουν προκύψει, πριν την κάθε αγορά σας.    

2. Χρήση της Ιστοσελίδας 

Η χρήση της Ιστοσελίδας επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα και ενήλικα φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που είναι σε θέση να προβούν σε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες.   

Στην περίπτωση που σας ζητηθεί από την Ιστοσελίδα να καταχωρήσετε προσωπικά ή άλλα στοιχεία (πχ στοιχεία επικοινωνίας ή παράδοσης εμπορευμάτων) έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση τους. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας ή εκτέλεση της παραγγελίας σας με λάθος τρόπο, λόγω λανθασμένων στοιχείων, η SLEEPY BED δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να χρεώσει έξοδα που τυχόν προκύψουν συνεπεία των λανθασμένων στοιχείων (πχ μη παραλαβή προϊόντος λόγω λάθους διεύθυνσης) 

Αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς, για δική σας προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Απαγορεύεται κάθε χρήση της σελίδας που είναι αντίθετη με την Ελληνική νομοθεσία αλλά και με τις συνήθεις καλές πρακτικές. 

Η σελίδα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει αν θα γίνει μέλος ή αν θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας ως επισκέπτης. Οι διαφορές περιγράφονται με σαφήνεια στους παρόντες όρους στην αντίστοιχη ενότητα. Σε κάθε περίπτωση τυχόν απουσία τέτοιας αναφοράς, σημαίνει πως οι όροι ισχύουν το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις. 

3. Επιτρεπόμενη χρήση 

Με το παρόν σας παραχωρούμε την άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μας, υπό τους ακόλουθους όρους: 

 • Να μην διανείμετε οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ιστοσελίδας, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας. 
 • Να μην τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας. 
 • Να μην απενεργοποιείτε ή παρεμβαίνετε σε οποιεσδήποτε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια της ιστοσελίδας. 
 • Να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτήν. 
 • Να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, δυσφημιστικός, ενοχλητικός, καταχρηστικός, δόλιος ή άσεμνος ή με οποιονδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο. 
 • Να λαμβάνετε όλα εκείνα τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία σύνδεσής σας δεν θα διαρρεύσουν ή υποκλαπούν.  

 

Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω, θα συνιστά παραβίαση των Όρων & Προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας. 

4. Δημιουργία λογαριασμού 

Στους επισκέπτες της σελίδας δίνεται η επιλογή να δημιουργήσουν λογαριασμό για την γρηγορότερη και πιο εύκολη χρήση της σελίδας. Κατά την διαδικασία αυτή θα πρέπει να καταχωρήσουν όλα τα δεδομένα ή τις απαραίτητες πληροφορίες που θα ζητηθούν, σωστά και με ειλικρίνεια. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν δυσκολίες ή αδυναμία εκπλήρωσης των σχετικών υπηρεσιών ή παράδοσης προϊόντων. Οι επισκέπτες που θα επιλέξουν να δημιουργήσουν λογαριασμό, έχουν την ευθύνη να διαλέξουν έναν κωδικό (password) υψηλής δυσκολίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σελίδας, τον οποίο έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα τους διαχειριστές της ιστοσελίδας σε κάθε περίπτωση που υπάρχει η υποψία ότι τα στοιχεία πρόσβασης έχουν υποκλαπεί ή τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν παραβιαστεί, αλλαχθεί ή διαρρεύσει. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμών από αυτοματοποιημένα συστήματα τύπου "bots". 

5. Διαγραφή λογαριασμού 

Η SLEEPY BED διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με την κρίση της, να αναστείλει την λειτουργία ή να διαγράψει έναν λογαριασμό, χωρίς καμία ενημέρωση του χρήστη. Ενδεικτικά, λόγοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή ή διαγραφή του λογαριασμού μπορεί να είναι απρεπή ή προσβλητική συμπεριφορά ή παραβίαση των όρων. Σε κάθε περίπτωση η αναστολή λειτουργίας ή διαγραφή του λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον χρήστη από τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ή έξοδα που μπορεί να προκύψουν συνεπεία των παραπάνω λόγων.  

6. Τιμές Προϊόντων  

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της SLEEPY BED είναι τελικές και περιλαμβάνουν το νόμιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όμως δεν περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα αποστολής. 

Οι τιμές που υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της SLEEPY BED μπορεί να διαφέρουν από αυτές του φυσικού μας καταστήματος. 

Όλες οι τιμές των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών μας μπορεί να αλλάξουν, χωρίς καμία προειδοποίηση. 

7. Ολοκλήρωση Παραγγελίας 

Τη στιγμή που μια παραγγελία ολοκληρώνεται και υποβάλλεται προς εκτέλεση στην SLEEPY BED, αυτομάτως δημιουργείται μια σύμβαση ανάμεσα στα δύο μέρη, βάση της οποίας ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό της παραγγελίας, με τον συμφωνημένο τρόπο, καθώς και τους όποιους φόρους και έξοδα προκύψουν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και όπως αυτά περιγράφονται στην αντίστοιχη σελίδα της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η παραγγελία απαιτεί ειδικό χειρισμό ή αφορά ειδική κατασκευή και απαιτούνται από τον χρήστη επιπλέον πληροφορίες, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί αναλόγως και άμεσα. Όλα τα στοιχεία της παραγγελίας καθώς και τα στάδια της διαδικασίας θα κοινοποιούνται στο email που έχει καταχωρηθεί κατά το άνοιγμα του λογαριασμού. 

8. Τρόποι Πληρωμής 

Όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής αναφέρονται κατά την διαδικασία αγοράς από το αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας. Υπάρχει περίπτωση η εμφάνιση συγκεκριμένων τρόπων πληρωμής να εξαρτάται από συγκεκριμένες συνθήκες ή να υπόκεινται σε επιπλέον έξοδα. Οι πληρωμές που γίνονται σε πραγματικό χρόνο μέσα από την ιστοσελίδα διεκπεραιώνονται από την τράπεζα που συνεργαζόμαστε ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι ενημερώνουν την SLEEPY BED μόνο σχετικά με την επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Σε περίπτωση που μια συναλλαγή δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί, η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επεξεργαστεί την παραγγελία ή να παραδώσει αγαθά. 

Όλα τα αγαθά παραμένουν στην πλήρη κυριότητα της SLEEPY BED μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους και την παραλαβή του τιμήματος από την εταιρεία. 

9. Πολιτική Ακυρώσεων 

Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει με αίτησή σας μέχρι και 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Ακύρωση μπορεί να γίνει μέσω email, μέσω τηλεφώνου, με φυσική παρουσία στο κατάστημά μας ή με κάποιον άλλο τρόπο που εξασφαλίζει πως το προσωπικό μας θα δει και θα επεξεργαστεί έγκαιρα το αίτημά σας. Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε πως το αίτημά σας έχει παραληφθεί από εμάς. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που στείλετε ένα email, φροντίστε να καλέσετε στα τηλέφωνα της εταιρείας για επιβεβαίωση σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντα μέσα στις εργάσιμες ώρες μας. Σε κάθε περίπτωση το αίτημά σας θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα και να ενημερωθείτε για αυτό εγγράφως ή τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο που το υποβάλατε. Η SLEEPY BED διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει με έξοδα ακύρωσης που πιθανώς να έχουν προκύψει κατά την διαχείριση του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε εταιρεία μεταφορών προς παράδοση, τότε το αίτημα θα επεξεργαστεί ως επιστροφή προϊόντος και ενεργοποιείται η Πολιτική Επιστροφών.  

10. Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Κάθε χρήστης που έχει κάνει μια αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε μέσα σε 14 μέρες, χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά όλους τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύονται από τον νόμο για τις ηλεκτρονικές αγορές. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης θέλει να εξασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία δηλώνοντας κατηγορηματικά την πρόθεσή του με κάθε πρόσφορο μέσο, όμως θα πρέπει να στείλει και γραπτώς το αίτημά του μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο των 14 ημερών συμπληρώνοντας την φόρμα υπαναχώρησης. Η περίοδος των 14 ημερών ξεκινά την ημέρα που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Μετά την περίοδο αυτή το εν λόγω δικαίωμα χάνεται.  

Η εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει το ποσό της συναλλαγής το ανώτερο μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων στο χώρο της και την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτών. Το όποιο ποσό θα επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η αρχική πληρωμή. Κάθε επιστροφή προϊόντος γίνεται πάντα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται σε αυτό το κείμενο αλλά και πιο αναλυτικά στο αντίστοιχο τμήμα Πολιτική Επιστροφών

11. Πολιτική Επιστροφών 

Επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από την σελίδα μας www.slpeepybed.gr μπορούν να γίνουν: 

1.       Για οποιονδήποτε λόγο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (ημερομηνία πληρωμής)  

Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής αναλαμβάνει το όποιο κόστος μεταφοράς μέχρι την έδρα μας. 

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του προϊόντος από την μεριά μας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο προϊόν (αλλαγή) ή να αιτηθεί για την επιστροφή του ποσού της παραγγελίας σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 10. Δικαίωμα Υπαναχώρησης. Το προϊόν ή τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς φθορές, σφραγισμένα, αχρησιμοποίητα και να συνοδεύονται από όλα τα εγχειρίδια που υπήρχαν στην αρχική συσκευασία (τυχόν έντυπα οδηγιών και εγγύηση, διακοσμητικά που πωλούνται μαζί με το προϊόν και τυχόν δώρα, τα οποία έχουν αποσταλεί μαζί με το προϊόν είτε στην ίδια, είτε σε ξεχωριστή συσκευασία) 

2.       Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε διαφέρει σημαντικά από το προϊόν της παραγγελίας σας (έχει γίνει λάθος από την μεριά μας) 

Στην περίπτωση αυτή έρχεστε άμεσα σε επικοινωνία μαζί μας και δρομολογείται, με δικά μας έξοδα ή και μέσα, η επιστροφή του προϊόντος και η αντικατάστασή του με το σωστό προϊόν. 

3.       Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε έχει ελαττώματα ή φθορές που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά του. 

Στην περίπτωση αυτή έχετε την ευθύνη όταν παραλαμβάνετε ένα προϊόν μέσω μεταφορικής, να το ελέγχετε προσεκτικά κατά την παραλαβή του και σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές στο ίδιο το προϊόν ή στην συσκευασία του, να τις καταγράψετε λεπτομερώς μαζί με τα στοιχεία του μεταφορέα ή αν εκτιμάτε πως οι φθορές είναι εκτεταμένες να αρνηθείτε την παραλαβή του προϊόντος, να τραβήξετε φωτογραφίες το προϊόν στις οποίες να φαίνονται ξεκάθαρα οι φθορές και αμέσως να ενημερώσετε την εταιρεία μας για περαιτέρω διερεύνηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς τους. 

Όλες οι επιστροφές, γίνονται αφού προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία. 

 

Μετά την επιστροφή των προϊόντων και την ολοκλήρωση τη διαδικασίας ελέγχου θα σας επιστραφούν τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο που τα καταβάλλατε. 

Δεν θα σας επιστραφούν τυχόν έξοδα αποστολής και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών. 

 

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που: 

 1. Είναι εκθεσιακά και έχουν αγοραστεί από το φυσικό μας κατάστημα ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής τους. 
 2. Είναι προϊόντα ειδικής κατασκευής, που κατασκευάστηκαν δηλαδή σύμφωνα με προδιαγραφές που έδωσε ο ίδιος ο πελάτης (πχ ειδικές διαστάσεις) 
 3. Προϊόντα τα οποία κατά την παραλαβή τους ο πελάτης επιβεβαίωσε εγγράφως ότι τα έλεγξε και τα βρήκε σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με την αρχική παραγγελία. 
 4. Προϊόντα, τα οποία έχουν ανοιχθεί ή/και χρησιμοποιηθεί και δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους διασφάλισης της υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως είναι τα είδη προσωπικής φροντίδας, στρώματα, μαξιλάρια, λευκά είδη κ.λπ  

12. Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων Ιστοσελίδας 

Εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, ενδέχεται να προβούμε σε τέτοιες ενέργειες που θεωρούμε σκόπιμες για την προστασία κάθε εννόμου συμφέροντός μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: 

 1. Να εκδώσουμε μια προειδοποίηση προς εσάς. 
 2. Να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας για επιστροφή όλων των εξόδων που προκύπτουν από την παράβαση, ως αποζημίωση. 
 3. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, να αποσύρουμε άμεσα, προσωρινά ή οριστικά, το δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας μας. 
 4. Να αποκαλύψουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, όπως εύλογα θεωρούμε απαραίτητο. 

Οι ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι περιοριστικές και ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την περίπτωση.  

13. Αποποίηση ευθυνών 

Η όποια ευθύνη της SLEEPY BED προς όσους χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα της και σχετίζεται με κάποια αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας περιορίζεται στο ποσό που δαπανήθηκε για τον σκοπό αυτό. 

Η SLEEPY BED δεν ευθύνεται για γεγονότα που προκύπτουν τυχαία και αιφνίδια και είναι πέρα από τον άμεσο έλεγχό της όπως ενδεικτικά σεισμός, πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες ή λοιπά γεγονότα ανωτέρας βίας.   

Η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα και η χρήση της γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα παρέχεται προς χρήση «ως έχει». Η SLEEPY BED δεν παρέχει καμία εγγύηση, ή δέσμευση σχετικά με οποιοδήποτε από το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας. Τα νόμιμα δικαιώματά σας, σε καμία περίπτωση, δεν επηρεάζονται από αυτούς τους όρους που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Ειδικότερα, η SLEEPY BED λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή σφάλματα ή άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης, ωστόσο η SLEEPY BED δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι τώρα ή θα είναι στο μέλλον, απαλλαγμένη από κακόβουλο λογισμικό ή σφάλματα. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή από την μεριά σας επαρκών διαδικασιών, ελέγχων και λήψης μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων για προστασία από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα. 

Η SLEEPY BED δεν φέρει ευθύνη για ζημιές, απώλειες (άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές), έξοδα, υποχρεώσεις, απώλεια κερδών ή κόστη που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που δίνονται από τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους της, τους υπεργολάβους της, ή διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της. 

14. Σύνδεσμοι προς και από άλλους ιστότοπους 

Μέσα από την ιστοσελίδα της SLEEPY BED υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικές σελίδες και υλικό τρίτων προς την SLEEPY BED. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας κατανοούν και δέχονται ότι η SLEEPY BED δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στο υλικό που υπάρχει σε αυτές της συνδέσεις, καθώς και για την διαθεσιμότητά τους. Η χρήση του συγκεκριμένου υλικού γίνεται πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτές τις σελίδες. 

15. Πνευματική ιδιοκτησία 

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδίασης, οι πατέντες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην SLEEPY BED ή στους δικαιοπαρόχους της. Όλες οι σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε πρωτότυπο υλικό πρέπει να διατηρηθούν. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας πέραν της προσωπικής, απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της SLEEPY BED. 

16. Προσωπικά δεδομένα 

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και η σωστή επεξεργασία τους αλλά και η προστασία τους αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μας, αποδέχεται ότι με κάθε αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα συλλέγονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας και συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, πάντα σύμφωνα με τα καθήκοντά τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου εδώ: Πολιτική απορρήτου ιστοσελίδας 

17. Διαθεσιμότητα   

Από την μεριά μας προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, όμως το Διαδίκτυο δεν είναι πάντα ένα σταθερό περιβάλλον και δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, λόγω συντήρησης ή επισκευής ή για λόγους που δεν ελέγχουμε. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αποτυχία παροχής ή καθυστέρησης παροχής μιας υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας μας που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) απεργιών, βλάβης συστημάτων ή πρόσβασης δικτύου, πυρκαγιάς, έκρηξης ή ατυχήματος, αποτυχία οποιουδήποτε τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιών ή υπηρεσιών. 

18. Επίλυση Διαφορών 

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία ή πρόβλημα στην όποια συναλλαγή σας με την εταιρεία, δεσμεύεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μας εξηγήσετε το πρόβλημα και από κοινού να συνεργαστούμε ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Σε περίπτωση όμως που μετά από αυτήν την προσπάθεια δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία που να σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να κάνετε χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού επίλυσης διαφορών, που εξωδικαστικά θα προσπαθήσει να λύσει κάθε διαφωνία που μπορεί να έχει προκύψει από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω διαδικτύου. 

19. Δίκαιο και δικαιοδοσία 

Αυτοί οι όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από αυτούς, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας. 

Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την ισχύ όλων των άλλων όρων που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

20. Επικοινωνήστε μαζί μας 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

- στα τηλέφωνα 210 24 68 379  

- στο email info@sleepybed.gr 

- με επίσκεψη στο κατάστημά μας στην Φιλαδελφείας 186, Αχαρνές, 13671 

- μέσω της φόρμας επικοινωνίας από την σελίδα μας.