Πολιτική Επιστροφών

 1. Αρχική
 2. Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα υπαναχωρήσεως από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, βάση του Ν. 2251/1994 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2021) – Επιστροφές προϊόντων.

 

 • Επιστροφές πραγματοποιούνται μόνον εντός 14ων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση ή /και την παραλαβή των προϊόντων, με αποστολή στην έδρα μας (Sleepy Bed, Φιλαδελφείας 186, Τ.Κ. 13671, Αχαρνές Αττικής) και στις εξής περιπτώσεις:
 • Όταν το παραγγελθέν προϊόν υποστεί φθορά κατά την μεταφορά ή/και παράδοσή του α) ΕΝΤΟΣ Αττικής, εφόσον έχει φθαρεί από δική μας υπαιτιότητα,
 • ΕΚΤΟΣ Αττικής, εφόσον υποστεί οποιαδήποτε φθορά μέχρι το πρακτορείο, ή την εταιρεία κούριερ που θα αναλάβει να μεταφέρει το προϊόν μέχρι τον χώρο του πελάτη.
 • Στην περίπτωση που η εταιρεία μας έχει κάνει κάποιο λάθος στο χρώμα ή στο ύφασμα του προϊόντος.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή ΜΟΝΟΝ:

 • Εφόσον προηγουμένως ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσόν, το οποίο επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος (τα έξοδα επιστροφής αφορούν την μεταφορά του επιστρεπτέου προϊόντος μέχρι την ΈΔΡΑ ΜΑΣ).
 • Εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην κατάσταση, στην οποία παρελήφθει από τον πελάτη. Ειδικότερα:
 • σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχωρήσεως, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, δηλαδή θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάϋλον, αφρολέξ κ.λπ.), τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί αλλοιώσεις (φθορές, σκισίματα κ.λπ.) καθώς και με ΌΛΑ τα περιεχόμενα της αρχικής του συσκευασίας π.χ. τυχόν έντυπα οδηγιών και εγγύηση, διακοσμητικά που πωλούνται μαζί με το προϊόν και τυχόν δώρα, τα οποία έχουν αποσταλεί μαζί με το προϊόν είτε στην ίδια, είτε σε ξεχωριστή συσκευασία,
 • σε περιπτώσεις φθοράς, οι οποίες έχουν προκληθεί με δική μας υπαιτιότητα (από τον μεταφορέα κατά την μεταφορά ή/και κατά την παράδοση), ΕΝΤΟΣ Αττικής θα γίνεται ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ επιτόπιος έλεγχος από τον πελάτη και τον μεταφορέα, πρίν την αποχώρηση του τελευταίου από τον χώρο του πελάτη. ΕΚΤΟΣ Αττικής θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος από τον μεταφορέα μας καθώς και τον υπεύθυνο του πρακτορείου ή της εκάστοτε μεταφορικής ή κούριερ, πρίν την αποχώρηση του μεταφορέα μας από τον χώρο μεταφόρτωσης, κατά την οποία θα συλλέγουμε υλικό (φωτογραφίες & βίντεο) για χρήση τους είτε από εμάς, είτε από τον ίδιο τον πελάτη ώς αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση του προϊόντος.
 • Εφόσον επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) από το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

Η Δήλωση Υπαναχωρήσεως ασκείται εγγράφως, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Για αγορές με φυσική παρουσία, ή online, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος, πρίν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με την γραμματεία της εταιρείας μας.

Η συμπλήρωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να αποσταλεί με email, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@sleepybed.gr

Είτε τηλεφωνικώς και μόνον σε ιδιάζουσες περιπτώσεις, στο τηλέφωνο της επιχείρησής μας 210 2468379.

 

 

 • ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ:

Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχωρήσεως (αρθ. 4, παρ. 10, Ν.2251/1994) της ανωτέρω παραγράφου αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

 • Όσον αφορά εκθεσιακά προϊόντα, είτε το αντίτιμο αυτών έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα, είτε ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης.
 • Όσον αφορά προϊόντα ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, δηλαδή προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τους ιδίους τους καταναλωτές, ή/και σαφώς εξατομικευμένα αγαθά.
 • Όσον αφορά προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί φθορά με υπαιτιότητα του πελάτη, εφόσον κι ο ανωτέρω έχει επιβεβαιώσει στον επιτόπιο έλεγχο κατά την παράδοση την αρτιότητα του προϊόντος, το οποίο παρέλαβε (για τις περιπτώσεις ΕΝΤΟΣ Αττικής), ή εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία του επιτόπιου ελέγχου που διεξήχθη κατά την παράδοση στον χώρο παραλαβής της εκάστοτε εταιρείας μεταφόρτωσης (π.χ. πρακτορεία, λιμένες, εταιρείες κούριερ ή μεταφορικές -συνεργαζόμενες και μη, για περιπτώσεις ΕΚΤΟΣ Αττικής) και επιβεβαιώνουν την άριστη κατάσταση του προϊόντος.
 • Όσον αφορά προϊόντα, τα οποία έχουν ανοιχθεί ή/και χρησιμοποιηθεί και ΚΥΡΙΩΣ προϊόντα τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν είναι κατάλληλα πρός επιστροφήν για λόγους διασφάλισης της υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως είναι τα είδη προσωπικής φροντίδας, στρώματα, μαξιλάρια, λευκά είδη κ.λπ.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1. Έπειτα από την δήλωση υπαναχωρήσεως, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον πελάτη το τίμημα που εισέπραξε (έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται).
 2. Στην περίπτωση χρέωσης του πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η επιχείρηση, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα υποχρεούται να την ενημερώσει για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του πελάτη.
 3. Στην περίπτωση που ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα παραλαβής από το φυσικό μας κατάστημα, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται σε εκείνον από τον τόπο τον οποίο παρέλαβε τα προϊόντα, δηλαδή από το κεντρικό μας κατάστημα (Φιλαδελφείας 186, Τ.Κ. 13671, Αχαρνές Αττικής).
 4. Για τα προϊόντα, τα οποία αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, ο πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/άλλων προϊόντος/ων.
 5. Η επιστροφή του τιμήματος, λόγω υπαναχώρησης, στον πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων στο χώρο της και την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτών. Το όποιο ποσό θα επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η αρχική πληρωμή. Κάθε επιστροφή προϊόντος γίνεται πάντα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται σε αυτό το κείμενο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  

 1. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για την διαπίσθωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι την δήλωση της υπαναχωρήσεως, η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμη και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 2. Προϊόντα, τα οποία είχαν πωληθεί με επιπλέον δώρο/α, θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με το/τα επιπλέον δώρο/α (όπως αναφέρεται ρητώς και στην ανωτέρω παράγραφο που αφορά την αποδοχή της επιστροφής των προϊόντων από την εταιρεία, στην επεξήγηση α), διαφορετικά η αξία του/των δώρου/ων θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσόν.